Na zajęciach w naszej szkole językowej stawiamy nacisk na mówienie. Dlatego w naszej ofercie znajdują kursy językowe prowadzone metodami, które skutecznie przełamują lęk przed komunikowaniem się w języku obcym.

Metoda Callana 

Zajęcia prowadzone Metodą Callana skierowane są do kursantów dorosłych . Kursy polecane są dla osób, które odczuwają lęk przed komunikowaniem się w języku obcym oraz chcącym nauczyć się angielskiego szybciej niż na kursie standardowym. Metoda Callana, to metoda bezpośrednia, opiera się na bezpośredniej interakcji pomiędzy lektorem a kursantem. Każde zajęcia polegają na czynnym uczestnictwie każdego kursanta na zasadzie „pytanie – odpowiedź”. Każdemu uczniowi lektor poświęca taką samą ilość czasu i nie ma mowy, aby w grupie znalazła się osoba, będzie tylko biernym obserwatorem, a nie aktywnym uczestnikiem. Mimo, że Metoda Callana ma już swoje lata, to dbamy o to, aby słownictwo oraz struktury poznawane na zajęciach były dostosowane do potrzeb naszych słuchaczy.

 

 

                                                 Metoda CLT 

Metoda komunikatywna (Communicative Language Teaching) to metoda stosowana na kursach standardowych. Kursy prowadzone metodą CLT skierowane są do osób dorosłych, a także młodzieży oraz dzieci. Kurs ma na celu przygotowanie uczniów do umiejętnego komunikowania się w środowisku obcojęzycznym. Na zajęciach lektor używa podręcznika jako bazy, natomiast rozszerza zajęcia o autentyczne materiały dodatkowe – filmy, słuchanki, rozkłady jazdy, mapy itd. Ponadto, uczniowie mają okazję do ćwiczenia rozmów, dyskusji, scenek z życia wziętych. Kursy w naszej szkole językowej nastawione są na komunikację, ale na zajęciach nie pomija się innych ważnych umiejętności, jak rozumienie ze słuchu, czytania ze zrozumieniem czy pisania (np. emaile, sms-y czy reklamacja produktu). Podstawą są umiejętności, a nie teoria. Nie uczymy na pamięć regułek gramatycznych; nauczamy natomiast poprawnie mówić.

 

Metoda TPR (Total Physical Response – reagowanie całym ciałem)

Metoda stosowana na zajęciach z najmłodszymi kursantami (dzieci w wieku 4-6 lat, ale jej elementy stosowane są również w starszych grupach wiekowych) . Nauczanie języka obcego odbywa się poprzez ruch, a dokładnie przez włączanie ciała we proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur. Wydawane przez nauczyciela komendy czy prośby są prostym sposobem, by sprawić, że uczniowie wykonują ruch całym ciałem, np. o pokazanie jakiejś czynności lub wyrażenie całym ciałem jakiegoś zjawiska czy postaci (np. wykonującej określony zawód) lub zwierzęcia. Technika reagowania całym ciałem pozwala zauważyć, że wykorzystanie ruchu w nauce sprzyja rozwijaniu u dziecka umiejętności słuchania, podążania za instrukcjami, a także ułatwia zrozumienie nowych zwrotów, które dziecko ilustruje za pomocą swojego ciała, wykonując ruch odpowiedni do wydanego polecenia. Nauczyciel stosujący powyższą technikę musi pamiętać o poprawnej wymowie oraz intonacji, dzięki którym dziecko rozumie jego słowa i adekwatnie do nich reaguje. Bardzo dużą zaletą tej metody jest fakt, że dziecko nie czuje się skrępowane, przez co efektywniej przyswaja nowe słownictwo czy struktury.